Grudzień 2011

Wszystkie posty od Grudzień 2011

względy-handlowe-dzielą-i-rządzą.jpg

Względy handlowe. Dzielą i rządzą

Ubezpieczeniem OC objęte są sytuacje kiedy ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną za  poniesioną przez poszkodowanego szkodę. Kiedy roszczenie nie jest zasadne, Ubezpieczyciel OC pokrywa koszty obrony przed takim roszczeniem. Tak powinno być. Jednak życie wymyka się bardzo z założeń, nawet tych co do których się wszyscy zgadzają. Niestety bardzo często Ubezpieczeni potwierdzają własną odpowiedzialność, mimo że jej nie ponoszą. Czasem naciskają na pokrycie roszczenia  chociaż szkoda nie jest udokumnetowana przez poszkodowanego. Dzieje się tak z prostego powodu – względów handlowych, biznesowych Ubezpieczonego.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWzględy handlowe. Dzielą i rządzą
zdarzenia-medyczne-obowiązkowe.jpg

Zdarzenia medyczne – obowiązkowe?

Kategoria obowiązkowych ubezpieczeń mnie prześladuje –  daje pretekst do rozważań. Pewnie dlatego że mamy ogromne zamieszanie z nowym „pakietem” ubezpieczeń w sektorze medycznym.

Kilka tygodni temu komentowałam projekt Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą we wpisie   http://labrisk.pl/blog/?p=569Nie zamierzam kontynuować rozważań w tym temacie.

Jednak bardzo ciekawą sytuację mamy w przypadku ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art 25 Ustawy o działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy tego ubezpieczenia spoczywa tylko na podmiocie leczniczym prowadzącym szpital (zgodnie z art 17 ust 1 pkt 4 ppkt b Ustawy o działalności leczniczej). Z brzmienia tej Ustawy nie wynika, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie, Ustawa także nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia uszczegóławiającego zakres ubezpieczenia.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenia medyczne – obowiązkowe?
Weżyk.jpg

Błaha szkoda.Kto odpowiedzialny?

U znajomych na klatce schodowej, w jednej ze skrzynek z licznikami  wody, pękła rurka z zimną wodą. Instalacja była przyporządkowana do mieszkania  po sąsiedzku. Woda pod ciśnieniem zalewała klatkę schodową, aż do garażu. Lało się też po pionie kanalizacyjnym, woda przesiąkała przez strop garażu.

 Kto  może ponosić odpowiedzialność? Potencjalnie kilka podmiotów:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBłaha szkoda.Kto odpowiedzialny?
dzwigi.jpg

Upadek dźwigu

W Poznaniu na budowie dworca kolejowego przewrócił się dźwig.  Nie jest to odosobniony wypadek. Poniżej kilka filmów z YouTube pokazujących podobne przypadki.

http://youtu.be/tiDqya-VLxU?t=15s

 

Inżynier oceniający ryzyko na pewno miałyby wiele do powiedzenia na temat sposobów zabezpieczania dźwigów przed przewróceniem. Jeszcze wiecej mógłby opowiadać zapewne jak wygląda praktyka na budowach

Photo credit: josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaUpadek dźwigu
danie-dodatkowej-składki.jpg

Żądanie dodatkowej składki. I na tym się kończy

W pierwszym wpisie na blogu pisałam o braku równowagi stron umowy ubezpieczenia jako problemie rynku ubezpieczeń OC. Pewnie wiele wpisów można poświęcić temu zagadnieniu, dzisiaj zatrzymam się przy jednym – kiedy w trakcie okresu ubezpieczenia następuje  istotna zmiana prawdopodobieństwa wypadku.

Zgodnie z art. 816 Kodeksu cywilnego  w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

W praktyce sytuacja dotyczy kwestii rozpoczęcia przez Ubezpieczającego nowego rodzaju działalności, nowego rodzaju produkcji, fuzji z kupionymi przez siebie spółkami.

Ubezpieczyciel ma jedynie prawo żądać dodatkowej składki . Nie może podjąć decyzji o tym że, nie udzieli ochrony na nowo powstałe ryzyko. Stawia się przed nim obowiązek udzielenia ochrony, nawet wtedy jak Ubezpieczony nie opłaci wyznaczonej dodatkowej składki. Pewnie w tej regulacji pokutuje przekonanie, że ubezpieczyć można wszystko tylko jest to kwestia składki. Nigdy się nie zgadzałam z tym twierdzeniem

read more
Maria Tomaszewska -PestkaŻądanie dodatkowej składki. I na tym się kończy
Obrona-przed-roszczeniem.jpg

Obrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela

W dobrowolnych ubezpieczeniach OC Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem. Wtedy gdy przeciwko Ubezpieczonemu wysuwane jest roszczenie, które on sam lub Ubezpieczyciel kwestionuje, Ubezpieczyciel finansuje koszty obrony prawnej.

Obowiązek  zwrotu takich kosztów  nie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia ani z regulacji Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Świadczenie jest dobrowolnym świadczeniem Ubezpieczyciela. Świadczeniem, które spełnia rolę także ochrony interesów Ubezpieczyciela.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaObrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela