Styczeń 2012

Wszystkie posty od Styczeń 2012

Usuwanie-śniegu-z-dachu.jpg

Obowiązek usuwania śniegu z dachu

Przepisy nie nakładają wprost  na żaden podmiot obowiązku usuwania śniegu z dachu. Obowiązek taki  wynika jednak z art. 61  w pkt 2 Prawa budowlanego, który wskazuje, że  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływając na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak m.in  intensywnych opadów atmosferycznych.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaObowiązek usuwania śniegu z dachu
Wieża-ślimak.jpg

Hala MTK. Problemy jak w soczewce

W sobotę, 28 stycznia minęło 6 lat od zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach. Zginęło 65 osób, ponad sto zostało rannych.

Niestety katastrofy, wypadki, awarie odsłaniają rzeczywiście istniejące ryzyka oraz  realnie pokazują zasady i mechanizmy odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie problemy skupiają się jak w soczewce. Nie inaczej jest w przypadku rozważań po katastrofie w hali MTK.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaHala MTK. Problemy jak w soczewce
KOnsorcjum-budowlane.jpg

Konsorcjum budowlane. Podział odpowiedzialności

Zawiązanie konsorcjum przez kilka firm  dla realizacji np kontraktu budowlanego nie ma wpływu na odpowiedzialność  tych firm za szkody wyrządzone osobom trzecim, dochodzone według zasad ogólnych. Procentowy udział w konsorcjum nie przekłada się na procentowy udział w odpowiedzialności wobec osób spoza konsorcjum.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKonsorcjum budowlane. Podział odpowiedzialności
Bezpieczeństwo.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.

Wśród informacji o szkodach, wypadkach podawanych przez Dziennik Ubezpieczeniowy znalazła się wzmianka o śmiertelnym wypadku w Zabrzu. Zginął mężczyzna, który pracował na dachu bez zabezpieczenia.

Ja zaś dzisiaj załączam film pokazujący kulturę pracy na wysokościach.  Niestety to ryzyka OC, które na co dzień ubezpieczamy. Oby zbliżał się czas audytów ryzyka OC pracodawcy (proszę o chwilę cierpliwości, film długo się otwiera).

 

josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.
zarządzanie-drogami.jpg

Zarządzanie drogami. Wzorzec staranności

Rzeczpospolita opublikowała  informację o  orzeczeniu sądu rejonowego, podtrzymanym  przez sąd rejonowy,  w sprawie przeciwko zarządcy drogi.  Znak przy drodze nie wystarczy.

Z dość obszernego opisu można wywieść wniosek  jak  zarządca  powinien zabezpieczyć drogę aby można było uznać  jego postępowanie za należycie staranne.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarządzanie drogami. Wzorzec staranności
zmiana-stanu-rezerwy.jpg

Stan rezerwy a zmiana stanu rezerwy

Na potrzeby dzisiejszego wpisu powtórzę definicję współczynnika szkodowości z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji:

Współczynnik szkodowości to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej; przy kalkulacji wskaźnika uwzględnia się koszty likwidacji szkód, koszty windykacji regresów i koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, a także regresy, odzyski i dotacje otrzymane

Zmiana stanu rezerw to różnica pomiędzy stanem rezerw na koniec okresu sprawozdawczego a stanem rezerw na początku okresu sprawozdawczego.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaStan rezerwy a zmiana stanu rezerwy
przypisana-ale-nie-zarobiona.jpg

Składka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona

Różnicę pomiędzy składką przypisaną a zarobioną widać już z definicji wskazanych w  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSkładka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona