Luty 2012

Wszystkie posty od Luty 2012

szkody-środ-V.jpg

Szkody środowiskowe. Szkoda a koszty

Ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia OC za szkody wynikłe z emisji substancji zanieczyszczających udzielają ochrony na :

a) szkody wynikłe (powstałe) wskutek emisji  substancji zanieczyszczających (chemicznych, niebezpiecznych) do gleby, wody,powietrza.

b) koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji niebezpiecznych poniesione przez osoby trzecie

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Szkoda a koszty
szkody-środ-IV.jpg

Szkody w środowisku. Regulacja administracyjna

 Warto pamiętać, że Ustawa O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiera regulację jedynie administracyjnej odpowiedzialności za szkody w środowisku. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa  Prawo ochrony środowisko nie stanowi inaczej (art 322  Ustawy Prawo ochrony środowiska).

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody w środowisku. Regulacja administracyjna
szkody-środ-III.jpg

Szkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku

Definicja szkody w środowisku zawarta jest w Ustawie 13 kwietnia 2007 r.  O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  Jest to  negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu początkowego, spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.

Definicja ta pojawiła się wraz z Ustawą z 13 kwietnia 2007. Jednak wcześniej rynek radził sobie inaczej ze szkodami środowiskowymi, bez definiowania szkody w środowisku

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku
wysypisko-płonie.jpg

Wysypisko płonie

Dzisiaj trwa dogaszanie pożaru wysypiska w Białymstoku.  

Kłęby czarnego dymu wydobywały się od piątku. Służby utrzymują że nie jest toksyczny.

Wypiska śmieci to dla underwriterów niechciane ryzyka. Niosą za sobą ryzyko przenikania toksycznych substancji do wód gruntowych (szczególnie podczas ulew),  ryzyko „wywiezienia” trujących substancji na kołach wyjeżdżających samochodów, ryzyko pożaru  – przeniesienia ognia i emisji substancji zanieczyszczających.  Jak na underwritera przystało powinien on sprawdzić technologie i zabezpieczenia. Te nowoczesne składowiska na pewno prezentują mniej zagrożeń, niż stare, ciągle eksploatowane.

Zamieszczam filmik z pożaru składowiska śmieci w Chorzowie

 

Photo credit: visualpanic / Foter.com / CC BY

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWysypisko płonie