Odpowiedzialność za podwykonawców, cz.III

Zarówno zasady odpowiedzialności za podwykonawców jak i  zakres udzielanej ochrony  przez Ubezpieczyciel jest trudny do zrozumienia, wytłumaczenia klientowi. Kwestie te komplikują też względy handlowe, kiedy ubezpieczeni dążą do uznania swojej odpowiedzialności za podwykonawcę mimo że je nie ponoszą. Czytaj dalej

Odpowiedzialność za podwykonawców, cz.I

Wśród wielu kwestii rozumianych niejednolicie na rynku ubezpieczeń OC, jedną z nich rozumienie odpowiedzialności za podwykonawców. Sprawa jest skomplikowana bo trudne zasady odpowiedzialności komplikuje różnie udzielana ochrona ubezpieczeniowa i niejednolita praktyka odszkodowawcza. Czytaj dalej

Aktywna współpraca.

 

Na pewno w toku procesu rozpatrywania roszczenia należy zwrócić uwagę na konieczność aktywnej współpracy  Ubezpieczonego i poszkodowanego  z Ubezpieczycielem.  Konieczność ta nie została wyrażona w żadnej z regulacji  prawnych,  jednakże warto o tym wspomnieć z powodu praktycznych jej walorów. Czytaj dalej

Odnowienie umowy. Emocjonujące rezerwy

Wraz ze zbliżającym się końcem okresu ubezpieczenia i nadchodzącym odnowieniem umowy ubezpieczenia , na znaczeniu nabierają utworzone rezerwy na szkody zgłoszone. Rezerwom tym poświęciłam już  wpis Rezerwy na szkody zgłoszone. Budzą one zawsze emocje. Zarówno Ubezpieczonego  jak i Ubezpieczyciela. Powód emocji jest podobny – adekwatność rezerw w stosunku  do przyszłych wypłat. Czytaj dalej

Właściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym

Ubezpieczenia OC mają tą naturę, że Ubezpieczyciel wstępuję w sytuację prawną Ubezpieczonego w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej  za szkodę. Udzielając ochrony ubezpieczeniowej określa wyłączenia i definicje  tak aby swoją odpowiedzialność zawęzić w odpowiedni sposób w stosunku do odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Jako że Ubezpieczyciel postępuje za sytuacją prawną sprawcy szkody to pozostaje w ryzyku udziału w postępowaniu wg właściwości obcego prawa i sądu. Czytaj dalej

Błąd adwokata. Rekordowe odszkodowanie

Dzisiaj donoszę za Rzeczpospolitą :

http://archiwum.rp.pl/artykul/1130261-Rekordowe-odszkodowanie-za-blad-adwokata-.html

„Ponad milion złotych odszkodowania z własnej kieszeni musi zapłacić przedsiębiorcy adwokat za swój błąd.Tak orzekł Sąd Najwyższy.[…] Mecenas Alicja L. została zaangażowana przez spółkę Domstal. Miała w jej imieniu odzyskać od jednej z hut 2 mln zł długu. Błędy adwokatki, m.in. źle wypełniony weksel, sprawiły, że spółka nie odzyskała pieniędzy. Zażądała zatem od  prawniczki wyrównania szkody. Część roszczenia została pokryta z adwokackiej polisy OC, reszty spółka zażądała bezpośrednio od niej. Spór o zapłatę dotarł do Sądu Najwyższego, który przyznał rację spółce. – Jeżeli sprawa przekroczyła kompetencje prawniczki, to nie powinna jej przyjmować – argumentował sędzia.” Czytaj dalej

Actio directa – prawo poszkodowanego

Trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie ubezpieczeń OC bez „actio directa” czyli uprawnienia poszkodowanego do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Czytaj dalej