Kwiecień 2012

Wszystkie posty od Kwiecień 2012

OC-za-produkt.jpg

OC za produkt, kwestie fundamentalne

Jak widać z dyskusji toczących się na wielu forach, organizowanych prezentacji i wyrażanych ciągle wątpliwości – tematyka OC za produkt ciągle jest żywa i budząca wątpliwości.

Kwestie nawet fundamentalne bywają przedmiotem niezrozumienia. Jedną z nich jest właściwie rozumienie pojecie OC za produkt.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC za produkt, kwestie fundamentalne
data-retro-I.jpg

Retroaktywna – data, ochrona, cz.I

Ochrona retroaktywna w ubezpieczeniach OC ma kilka znaczeń. Pierwsze, klasyczne, znacznie ochrony retroaktywnej oznacza objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, które powstały w przeszłości – przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, ale o których nie wie jeszcze Ubezpieczający.

Kolejne zanczenia objemują:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRetroaktywna – data, ochrona, cz.I
ograniczon-odpowiedzialność-pracownika.jpg

Ograniczona odpowiedzialność pracownika

Za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Roszczenie skierowane przez poszkodowanego do pracownika nie jest skuteczne, tym samym pracownik takie roszczenie może odrzucić.

Pracodawca jest zobowiązany naprawić szkodę osoby trzeciej w pełnej wysokości, ale do pracownika może się zwrócić z roszczeniem regresowym tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

read more

Maria Tomaszewska -PestkaOgraniczona odpowiedzialność pracownika