Pożar Hotelu Gołębiewski

Pożar Hotelu Gołebiewski wybuchł dziś rano. Najprawdopodobniej przyczyną było zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych. Do ostatecznego stwierdzenia przyczyny jeszcze daleko. Nie mniej warto przypomnieć, w kontekście ubezpieczeń OC, warunki wykonywania prac spawalniczych, które są pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym. Czytaj dalej