OC sąsiada – OC wężyka

Chwalił się Inter Polska nowym rozwiązaniem – rozwiązaniem problemu rozstrzygania winy.

Zarówno Gazeta Ubezpieczeniowa jak i Dziennik Ubezpieczeniowy publikowały informację że  Inter Polska wprowadziło rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym o szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, bez względu na winę Ubezpieczonego sprawcy.  Propozycję rozszerzenia ochrony powtarza także PZU. Rynek nazwał to prześmiewczo  – OC wężyka

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47926:inter-polska-oc-lokatora-i-oc-ssiada–nowe-opcje-w-ramach-inter-lokum&catid=102:ubezpieczenia-majtkowe&Itemid=108

http://www.liderpzu.pl/upload/file/Klauzula%20nr%209%20OC.pdf

Rozwiązanie choć ujmujące swoją prostotą należy uznać za niezbyt szczęśliwe. Mieszanie zasad ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z zasadami ubezpieczeń majątkowych nie powinno mieć miejsca.

W ubezpieczeniu OC chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czyli odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. Taki jest przedmiot ubezpieczenia. Rolą ubezpieczyciela OC jest także obrona ubezpieczonego przed nieuprawnionym roszczeniem.  Natomiast zdarzenia losowe, takie jak zalanie, powinny być domeną ubezpieczeń majątkowych. Czytaj dalej