Wrzesień 2013

Wszystkie posty od Wrzesień 2013

Mlecz.jpg

Deregulacja zawodów – zmiana ryzyka?

Czy deregulacja zawodów powoduje pogorszenie ryzyka OC związanego z wykonywaniem tych zawodów?

W pierwszym odruchu wszyscy mówią że tak. Obniżenie wymagań, liberalizacja edukacji, uproszczenie standardów – wszystko wygląda na podwyższenie ryzyka wyrządzenia szkód przez osoby wykonujące zawód wg nowych standardów.   Jednak nie sądzę aby było to tak jednoznaczne. Temu zagadnieniu, został  poświęcony artykuł w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, autorstwa   Michała Molędy  ” Deregulacja zawodów „*

Chciałabym tu zacytować podsumowanie artykułu, z którym się całkowicie zgadzam:  „Deregulacja zawodów może wpłynąć na zmianę sposobu oceny ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem określonej działalności. Nie w każdym jednak przypadku ryzyko to będzie ulegać zwiększeniu. Ubezpieczenie OC zawodowej będzie z kolei  nabierało większego znaczenia, gdyż stanowi jeden  z podstawowych dowodów, pozwalających na ocenę wiarygodności usługodawcy na rynku”.

deregulacja zawodów

deregulacja zawodów

Photo credit: Noël Zia Lee / Foter.com / CC BY

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – zmiana ryzyka?
Gorset.jpg

Deregulacja zawodów – I transza

W dniu 23 sierpnia 2013 r  weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, potocznie nazywana I transzą deregulacji.

Ustawa ułatwi dostęp do ponad 50 zawodów,  przepisy dotyczą między innymi wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, geodety, notariusza, bibliotekarza, komornika, pracownika sądu i prokuratury, profesji związanych z żeglugą śródlądową, zawodów związanych z pośrednictwem pracy, syndyka, trenera, instruktora nauki jazdy i egzaminatora.

Zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy, art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24 (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz przepisów przejściowych do ww. ustaw, zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Pełen tekst  Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O zmianach   istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej , w następnych wpisach.

 Photo credit: Simon & His Camera / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – I transza