Czyste straty finansowe – poniesione przez kogo?

 

Czyste straty finansowe doczekały się jednolitej definicji na rynku. To szkody nie wynikające ze szkód w mieniu lub na osobie.  Nawet zamiennie używana nazwa czyste straty majątkowe ma analogiczną definicję.

Problem tkwi jednak  w interpretacji tego pojęcia w odniesieniu do poszkodowanej osoby. Czy straty finansowe  jednej osoby, poniesione wskutek szkody w mieniu poniesionej przez inną osobę należy traktować jako czyste straty czy jako konsekwencje szkody w mieniu?   Czytaj dalej