Styczeń 2014

Wszystkie posty od Styczeń 2014

Jednorazowe-odszodowanie.jpg

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

ZUS na swoich stronach publikuje wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Na  stronie   Portalu -Wskaźniki można znaleźć wysokość wszystkich świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.

W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
12 326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
12 326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
63 390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
31 695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
63 390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
63 390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
12 326 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
31 695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaJednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
szpital-we-włocławku.jpg

Szpital we Włocławku – wyniki przetargów – 37 spraw sądowych

Trwa medialna burza wokół śmierci nienarodzonych bliźniąt we Włocławskim Specjalistycznym  Szpitalu. Zbiegiem okoliczności wczoraj został opublikowany wynik przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie tego szpitala. Zamówienie na ubezpieczenie OC (oraz ubezpieczenie mienia od ognia i mienia od kradzieży) zostało udzielone PZU w dniu 12.11.2013 roku.  Była to tradycyjnie jedyna oferta, 3% od przyjętej przez Zamawiającego szacunkowej wartości. Pozostałe wyniki przetargów tutaj.

Ale warto tutaj też wspomnieć wypowiedź Dyrektora Szpitala – Pana Krzysztofa Maltańskiego, w którym wskazuje, że obecnie  szpital ma 37 spraw sądowych z tytułu błędów lekarskich. Wypowiedź tutaj (w 1,38 minucie). Jak to Dyrektor ujął zgrabnie  „jest pewien kłopot z jakością w tym szpitalu”.

 

http://photos.foter.com/89/rain-bokeh.jpg

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzpital we Włocławku – wyniki przetargów – 37 spraw sądowych
FIDIC-zaniepokojony-kontraktami.jpg

FIDIC zaniepokojony polskimi kontraktami budowlanymi

Jak podaje Portal WNP, FIDIC zaniepokojony jest złym stanem sektora budowlanego i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, będących rezultatem niewłaściwych regulacji prawnych i złych praktyk. Więcej szczegółów  w artykule na  Portalu Wirtualny Nowy Przemysł.

Na pewno w sferze ubezpieczeń OC także widać naruszenie delikatnej równowagi ryzyka i odpowiedzialności w kontraktach budowlanych. Droga jednak do zmiany praktyk jeszcze bardzo daleka

read more
Maria Tomaszewska -PestkaFIDIC zaniepokojony polskimi kontraktami budowlanymi
Produkt-który-może-nie-być-bezpieczny.jpg

Produkt niebezpieczny – produkt, który może nie być bezpieczny – zawiadomienia w 2013

UOKiK publikuje na swoich stronach powiadomienia przedsiębiorców o produktach, które mogą nie być bezpieczne.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ,w art 12,  zobowiązuje  producenta i dystrybutora, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny,  do powiadomienia niezwłocznie organ nadzoru czyli UOKiK.  Link do rejestru tutaj

W  2013 roku  dokonano 68  zgłoszeń produktów, które mogły nie być bezpieczne. Ponad połowa , bo 37 zgłoszeń, dotyczyło samochodów rożnych marek. Drugą grupę produktów, które mogą nie być  bezpieczne stanowiły motocykle. Dalsze, pojedyncze zgłoszenia dotyczyły: kompresów chłodzących, kosiarek, karabińczyków, maszyn ogrodowych, zabawek, bieżni mechanicznej, zmywarek, pilarek, fotelików dziecięcych, hulajnogi, żarówek, ogrzewanych kurtek, suszarek do włosów i suszarek do odzieży, termoforów, osón słonecznych, ram do łóżka

A na koniec ciekawostka – jedno zgłoszenie dotyczyło produktu pod nazwą „Prusik do arborystyki”. Poniżej kopia zgłoszenia

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Informacje dla konsumentów > Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych > Mechaniczny prusik do arborystyki ZIGZAG marki Petzl

Mechaniczny prusik do arborystyki ZIGZAG marki Petzl

< poprzedni | następny >15.05.2013

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A. Ciszewski & K. Śmiałek sp.j. powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że mechaniczny prusik do arborystyki „ZIGZAG” marki Petzl nie jest bezpieczny.

Przedsiębiorca poinformował, że w przypadku nieprawidłowego ułożenia się karabinka w górnym otworze do wpinania (bokiem), możliwe jest powstanie sił, które zwielokrotnione w skutek zjawiska dźwigni, mogą prowadzić do zerwania górnego otworu do wpinania. W konsekwencji może to prowadzić do upadku z wysokości.

Przedsiębiorca posiada informację o jednym wypadku, który miał miejsce w dniu 12 kwietnia 2013 r. w

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProdukt niebezpieczny – produkt, który może nie być bezpieczny – zawiadomienia w 2013
NOwe-obowiązkowe.jpg

Nowe ubezpieczenie – nowe ubezpieczenie obowiązkowe

Od 01.01.2014 obowiązuje nowelizacja Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Wraz z tą nowelizacja przybyło nam nowe ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez Rozporządzenie MF z dnia 9 12 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ochroną jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z ochroną osób i mienia. Wysokość sumy gwarancyjnej uzależniona jest od wysokości przychodów przedsiębiorcy. Dla największych przewidziana jest suma 50.000,00 Euro na jedno i wszystkie zdarzenia

Photo credit: Schlüsselbein2007 / Foter.com / CC BY

NOwe obowiązkowe, ii

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNowe ubezpieczenie – nowe ubezpieczenie obowiązkowe
Nowe-rozporządzenia1.jpg

Nowe Rozporządzenie – OC pośrednika, OC zarządcy

Z dniem 01 stycznia 2014 zaczęły obowiązywać Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomości  oraz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości .

Oba dokumenty są dostępne na stronie www.portaloc.pl/obowiazkowe

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomości

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości 

Zastąpiły one stare Rozporządzenia

R MF z dnia 28.10. 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

R MF z dnia 12 10 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Photo credit: seier+seier / Foter.com / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNowe Rozporządzenie – OC pośrednika, OC zarządcy