Bezpieczeństwo produktów

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )   1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

.

Patrz posty:

Nowe zasady oznakowania produktów

Bezpieczeństwo produktów. Obowiązki producenta

Kiedy produkt jest bezpieczny

Niebezpieczny a wadliwy

Bezpieczny ale wadliwy

Sól wypadowa. Recall cost

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *