Kategoria: ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wspólnota a członek wspólnoty mieszkaniowej

Istnieją wątpliwości co do natury prawnej wspólnoty mieszkaniowej , co ma praktyczne znaczenie przy odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone...

Nowe rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych

Dzisiaj, tj 19.01.2015 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia...

Doubezpieczenie – od kiedy ochrona?

  W katalogu Klauzul dodatkowych w dobrowolnych ubezpieczeniach OC znajduje się Klauzula konsumpcji sumy gwarancyjnej. Spotyka się jej dwie...

Umowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?

Proponując Klientowi umowę nadwyżkową warto się zastanowić na właściwym sformułowaniem intencji stron. W pierwszej kolejności należy unikać sformułowań odwołujących...

Claims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela

Mało jest orzeczeń sądów dotyczących czasowego zakresu ochrony. W sprawie z powództwa poszkodowanej przeciwko Ubezpieczycielowi Sąd nie uznał za...

V powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie V  powodu „Scenariusze szkód bywają nieprzewidywalne i...

Szkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?

Ubezpieczyciele, w ubezpieczeniu OC ogólnej, wyłączają z zakresu podstawowego szkody , które powstały, wystąpiły, zostały wyrządzone poza terytorium RP....

Ubezpieczający, Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia OC

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym? Pytanie banalne – odpowiedź prosta: Ubezpieczający to podmiot, który zawiera umowę Ubezpieczenia...

%d bloggers like this: