Klauzula reprezentantów – kto jest reprezentantem?

Ubezpieczyciele  w dobrowolnych ubezpieczeniach OC wyłączają szkody wyrządzone z winy umyślnej.

W drodze negocjacji można to zmienić. Jednak standardem jest  pozostawienie poza zakresem ochrony szkód wyrządzonych   z winy umyślnej przez tzw reprezentantów. Stosuje się wtedy najczęściej w umowie tzw klauzulę reprezentantów.

Pojęcie reprezentantów jest wyłącznie umowne i to umowa powinna doprecyzować krąg osób, które uważa się za reprezentantów (nie należy utożsamiać reprezentantów z osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu). Ważne aby nazewnictwo dopasować do formy prawnej Ubezpieczonego.

W zależności od siły negocjacyjnej krąg reprezentantów może być węższy lub szerszy. Poniżej tabla z osobami, które na pewno należy uważać za reprezentantów. Ten katalog można poszerzyć o dyrektorów, kierowników, pełnomocników, kierownika budowy, itp

Podmiot Reprezentanci
Spółka z o.o.Członkowie zarządu, prokurenci,
Spółka akcyjnaCzłonkowie zarządu, prokurenci,
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząOsoba fizyczna będąca przedsiębiorcą
Spółka cywilnaWspólnicy
Spółka jawnaWspólnicy
Spółka komandytowaKomplementariusz , Komandytariusz
Spółka partnerskaPartnerzy
Spółka komandytowo-akcyjnaKomplementariusz
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)Wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa
FundacjaCzłonkowie zarządu
StowarzyszenieCzłonkowie zarządu
Oddział przedsiębiorstwa zagranicznegoDyrektor Oddziału
Przedsiębiorstwo państwowe Dyrektor przedsiębiorstwa
Spółdzielnia Członkowie zarządu
WspólnotaCzłonkowie zarządu

 

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: