RAPORTY I REJESTRY

RAPORTY (alfabetycznie) 

CHOROBY ZAKAŹNE

                           Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.oraz w porównywalnym okresie 2012 r. 

KATASTROFY BUDOWLANE 

                             Raport – Katastrofy budowlane w 2013

          MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO źródło: isok.gov.pl

Mapy zagrożenia powodziowego

          RASFF   

Raport 2013

          SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE – LICZBA POLIS, LICZBA WYPŁAT  GRUP UBEZPIECZEŃ OC (10,11,12,13) źródło: www.knf.gov.pl

Liczba polis i liczba wypłat w 2011Liczba polis i liczba wypłat w 2012Liczba polis i liczba wypłat za III kwartały 2013

         TECHNICZNY RACHUNEK WYNIKÓW GRUP UBEZPIECZEŃ (10,11,12,13)  żródło: www.knf.gov.pl

TRW, I kwatał 2013TRW, półrocze 2013TRW, III kwartały 2013
TRW, I kwartał 2012 TRW, półrocze 2012 TRW, III kwartały 2012TWR, 2012
TRW, I kwartał 2011 TRW, półrocze 2011 TRW, III kwartały 2011TRW, 2011

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

                          Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

 WYPADKI KOLEJOWE

                       Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego_2013_III_kwartały

                       Raport NIK Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Polsce

WYPADKI PRZY PRACY    źródło: www.stat.gov.pl

          2010   2011   2012  2013

 ZDARZENIA O ZNAMIONACH POWAŻNEJ AWARII  źródło: www.gios.gov.pl

                    2010    2012

REJESTRY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY   źródło: https://ems.ms.gov.pl

  Wyszukaj podmiot: Przedsiębiorcy  Stowarzyszenia Fundacje  Zakłady    Opieki Zdrowotnej

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) , źródło: prod.ceidg.gov.pl

Wyszukaj przedsiębiorcę

REJESTR AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH  www.knf.gov.pl

Wyszukaj agenta ubezpieczeniowego

REJESTR BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH  źródło: www.knf.gov.pl

Wyszukaj brokera ubezpieczeniowego

REJESTR ZDARZEŃ O ZNAMIONACH POWAŻNEJ AWARII I POWAŻNYCH AWARII  źródło: www.gios.gov.pl

 2008       2009     2010        2011       2012    

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  źródło: http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Wyszukaj podmiot

CENTRALNY REJESTR LEKARZY RP  źródło: www.nil.org.pl

Wyszukaj lekarza

REJESTR PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH  źródło: http://www.uokik.gov.pl/

Wyszukaj produkt 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *