Odpowiedzialność za podwykonawców, cz.II

Ubezpieczyciele udzielają ochrony na szkody w wyrządzone przez podwykonawców albo w zakresie podstawowym  albo w ramach dodatkowej klauzuli. Nie jest to jednak najistotniejsze. Najistotniej jest to czy Ubezpieczyciel udziela ochrony na szkody wyrządzone przez podwykonawców za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony czy na szkody wyrządzone przez podwykonawców bez względu czy Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za takiego podwykonawcę.

W pierwszym przypadku Ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność Ubezpieczonego w sytuacji gdy ten ją ponosi za szkody wyrządzone przez podwykonawcę. Jeżeli  Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, Ubezpieczyciel powinien bronić go przed roszczeniem. W drugiej sytuacji wskazanej w akapicie powyżej – ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność i Ubezpieczonego i podwykonawcy – udziela ochrony na samodzielną odpowiedzialność podwykonawcy. W takim zakresie należy uznać podwykonawcę za Ubezpieczonego.

 Photo credit: Eneas / Foter.com / CC BY

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: