ORZECZNICTWO

        I.           ORZECZNICTWO WEDŁUG ARTYKUŁÓW KODEKSU CYWILNEGO      

II.         ORZECZNICTWO WEDŁUG ZAGADNIEŃ

Actio directa

Błąd w sztuce lekarskiej , medycznej

 Ciężar dowodu

Czasowy zakres ochrony w ubezpieczeniu OC

Szkoda, granice obowiązku odszkodowawczego,

Interwencja uboczna

Zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Należyta staranność przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności

Niebezpieczeństwo produktu

Obowiązek deklaracji ryzyka

Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można

Odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody

Odpowiedzialność samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji

Odpowiedzialność solidarna z tytułu czynu niedozwolonego

Odpowiedzialność za  osoby którym powierzono wykonywanie czynności (OC za podwykonawców)

Odpowiedzialność za zwierzęta

Odsetki

 Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do ubezpieczyciela  z umowy ubezpieczenia OC

Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych

Przyczynienie się poszkodowanego

Rażące niedbalstwo

Regres ubezpieczeniowy

Renta dla poszkodowanego

Szkoda wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej

Termin wypłaty odszkodowania

Umowa ubezpieczenia

 Wyrzucenie, wylanie, spadnięcie

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny

Zasada winy

Zawalenie się budowli lub odpadnięcie jej części

Zbieg roszczeń

Związek przyczynowy

orzecznictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: