Produkt podejrzany

 Podejrzenie że oferowane na rynku produkty nie są bezpieczne mogą zgłaszać organy administracji jak i konsumenci. Zawiadomienie ma obowiązek przyjąć Państwowa Inspekcja Handlowa lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Co się dzieje jeżeli istnieje poważne podejrzenie, że produkt nie jest bezpieczny? Czy będzie on na rynku oferowany, bo jego niebezpieczeństwo nie zostało przesądzone?

Zgodnie z art 17 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, jeżeli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w toku kontroli stwierdzi, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest bezpieczny, zakazuje, w drodze decyzji, producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. 3. W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz jeżeli jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu,  nie dłużej jednak niż do  90 dni.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: