Wielokrotne ubezpieczenie OC. Bez proporcji.

Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania w przypadku zawarcia kilku umów ubezpieczenia nie ma zastosowania w ubezpieczeniach OC.

Art 824.1 Kodeksu cywilnego 
1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez
ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej
szkody.
§ 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może
żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami
każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez
niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego
lub wielokrotnego ubezpieczenia.
§ 3. (,,,)

 

Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania w przypadku umów wielokrotnych została  wskazana w paragrafie 2 powyższego artykułu. Dotyczy ona jednak tylko ubezpieczeń majątkowych – tych ubezpieczeń w których można określić wartość ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia. Dla odpowiedzialności cywilnej wartości ubezpieczeniowej nie można określić.

W sytuacji umów ubezpieczenia OC, zobowiązania Ubezpieczycieli pozostają niezależne. To znaczy poszkodowany może ubiegać się o całość odszkodowania od każdego z Ubezpieczycieli, których udzielił ochrony. A Ubezpieczyciel nie może się powołać na istnienie innych umów ubezpieczenia i  zastosować zasady proporcji odszkodowania do łącznych sum gwarancyjnych. Korzystanie z wielu umów ubezpieczenia OC przez poszkodowanego, nie uchybia zasadzie, że poszkodowany nie może otrzymać wyższego odszkodowania niż poniósł szkodę.

Photo credit: Marc Arsenault – Wow Cool / Foter.com / CC BY-ND

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

  1. er napisał(a):

    czyli jak mamy kilku ubezpieczycieli, a roszczenie nie przekroczy najniższej sumy gwarancyjnej … na kogo wypadnie na tego „bęc” – decyduje dysponent roszczenia. chciałoby się aby była możliwość późniejszego rozliczenia pomiędzy ubezpieczycielami ale przyznaję, że nie widzę do tego podstawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: