REGULAMIN

REGULAMIN PORTALU UBEZPIECZEŃ OC

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Usługodawca: Maria Tomaszewska – Pestka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Maria Tomaszewska – Pestka LABRISK przy ul.Mściwoja 9/12, 81-575 GDYNIA , o numerze NIP 586 16 09 337 ,
maria.tomaszewska-pestka@labrisk.pl
2. Portal OC – baza danych składająca się z pojedynczych i kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, terminarzy, komentarzy użytkowników oraz banerów reklamowych i innych form marketingowych, tworząca serwis internetowy poświęcony tematyce ubezpieczeń dostępny jako Portal Ubezpieczeń OC, pod adresem www.portaloc.pl,
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z materiałów stanowiących zawartość Portalu OC lub z innych usług wiązanych z Portalem OC (komentarze, forum, wiadomości e‐mailowe, cykliczne newslettery, itp.),
4. rejestracja – proces polegający na udostępnieniu usługodawcy podstawowych danych użytkownika (np. umownej nazwy użytkownika, adresu e‐mail, hasła, itp.), jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach Portalu OC,
5. pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania Portalu OC, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Portalu OC.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu OC oraz prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy.
2. Korzystając z Portalu OC użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami wymaganymi dla danego serwisu lub usługi.

§ 3. Zasady korzystania z Portalu OC

1. Portal OC dostępny jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
2. Możliwość korzystania z zawartości Portalu OC ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
3. Korzystanie z zawartości Portalu OC jest bezpłatne
4. Wybrane serwisy i usługi usługodawcy dostępne w ramach Portalu OC mogą posiadać dodatkowy wymóg rejestracji użytkownika oraz akceptacji regulaminu danego serwisu lub usługi. W takich przypadkach użytkownik otrzyma odpowiednią informację.

§ 4. Wymagania techniczne

1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Portalu OC po spełnieniu przez użytkownika następujących wymagań:
‐ zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem MS Windows,
‐ podłączenie do sieci Internet,
‐ przeglądarka internetowa:
 Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
 Opera w wersji 11.52 lub wyższej,
 Firefox w wersji 8.0 lub wyższej,
 Chrome w wersji 15 lub wyższej, z włączoną obsługą plików cookies (Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Portalu OC lub na stronie internetowej producenta przeglądarki)
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Portalu OC

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Portalu OC należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku ‐ o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
2. Korzystanie z treści publikowanych w Portalu OC nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Żadna część, jak i całość treści, z których użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) usługodawca informuje, że do realizacji usługi udostępniania treści Portalu OC niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących adres IP urządzenia lub sieci abonenta.
2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Portal OC wykorzystuje technologię plików cookies.
4. Pliki cookies gromadzone są w celu:
a) dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczenia i dopasowania ich treści do zainteresowań użytkowników
5. Oprogramowanie przeglądarek internetowych domyślenie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej . Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego urządzenia nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z naszego Serwisu.
6. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z Portalu OC jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Portal OC zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, takich jak na przykład: Facebook, Google, Gemius, BBelements. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
8. Portal OC korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”) poprzez wykorzystanie plików cookies.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Usługodawcy lub jego partnerów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Usługodawcy, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
10. Dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Usługodawcę do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Portalu OC, w celach określonych w treści ust. 4 powyżej.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu OC spowodowane:
‐ działaniem sił wyższych,
‐ awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
‐ jakością łącza (połączenia) użytkownika z siecią Internet,
‐ awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.
2. Treści publikowane w Portalu OC nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu OC można zgłaszać niezwłocznie od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‐mailowy redakcja@portaloc.pl
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Postanowienia końcowe
Regulamin Portalu OC dostępny jest pod adresem www.portaloc.pl/regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: