Retroaktywna – data, ochrona,cz.III

Pytanie o ochronę retroaktywną w jednym z triggerów jest w ogóle nie zasadne, w innym z nich jest podstawowym pytaniem żeby zidentyfikować czasowy zakres ochrony. Pierwszym z tych tiggerów jest act committed, drugim claims made.

 W act committed ochroną objęte są szkody, które powstaną w przyszłości z wykonanych czynności w okresie ubezpieczenia. Zatem ochroną ubezpieczeniową objęta jest „praprzycznyna”. Nie ma żadnego z elementów, który mam miejsce wcześniej i który można objąć ochroną retroaktywną. W act committed ochrona retroaktywna nie jest potrzebna.

Co innego w claims made. Aby właściwie wywieść wniosek co do czasowego zakresu ochrony należy zapytać czy Ubezpieczyciel udziela ochrony na roszczenia zgłoszone ze szkód zaistniałych przed okresem ubezpieczenia. Jeżeli nie, to czy Ubezpieczyciel udziela ochrony na roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia ze szkód powstałych w okresie ubezpieczenia, ale z czynności wykonanych przed okresem ubezpieczenia.

Photo credit: Roby Ferrari / Foter.com / CC BY-SA

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: