Rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń

Podmioty wykonujące doradztwo podatkowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Adwokaci Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów

Radcy prawni Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych

Notariusze Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC notariuszy

Architekci oraz Inżynierowie Budownictwa  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

Detektywi  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Komornicy sądowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych

Osoby wykonujące czynności agencyjne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Osoby wykonujące działalność brokerską Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Osoby wykonujące czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 08 października 2007 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy

Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Domy maklerskie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Osoba uprawniona do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Organizatorzy imprez masowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych

Lekarze i lekarze dentyści  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP

Jednostka, która uzyskała autoryzację i jednostka notyfikowana Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC jednostki , które uzyskała autoryzację i jednostki notyfikowanej

Sponsor i badacz kliniczny prowadzący badanie kliniczne wyrobu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu

 

 

 

%d bloggers like this: