Szkoda

Data orzeczeniaSądSygnaturaTeza TreśćPublikatory
2013.05.16SN, Izba cywilnaIV CSK 633/2012Szkodą w ścisłym znaczeniu jest uszczerbek majątkowy, który może polegać na zmniejszeniu majątku (zmniejszenie aktywów) albo na powstaniu nowych lub zwiększeniu się istniejących zobowiązań (zwiększenie pasywów)Całość orzeczeniawww.sn.pl
www.lexisnexis.pl
2013.11.19SA w Katowicach, I Wydział cywilnyI ACa 748/13w przypadku utraconych korzyści (art. 361 § 2 kc) szkodę określa to, co nie weszło do majątku poszkodowanego na skutek zdarzenia wyrządzającego szkodę czyli inaczej mówiąc to, co weszłoby do majątku poszkodowanego, gdyby zdarzenie wyrządzające szkodę nie nastąpiło (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2002r., I CKN 132/01, LEX nr 53144 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r., I ACa 141/13, LEX nr 1350445). W wypadku zatem utraconych zarobków szkodę stanowi równowartość utraconego wynagrodzenia netto, tj. tych środków pieniężnych, które nie weszły do majątku poszkodowanego z tytułu utraconych możliwości zarobkowych. To zaś na jaki cel i w jakiej wysokości poszkodowany środki te zużytkuje nie ma znaczenia dla ustalenia wysokości szkody.Całość orzeczeniawww.orzecznictwo.ms.gov.pl
www.lexisnexis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *