Szkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?

Ubezpieczyciele, w ubezpieczeniu OC ogólnej, wyłączają z zakresu podstawowego szkody , które powstały, wystąpiły, zostały wyrządzone poza terytorium RP.

Ryzyko takich szkód można objąć ochroną na mocy dodatkowej klauzuli.

Jasnym jest że potrzebują dodatkowej klauzuli Ubezpieczeni, którzy eksportują produkty, wysyłają pracowników za granicę, wykonują usługi za granicą.

Ale co z sytuacjami, gdy Ubezpieczony nie prowadzi działalności za granicą, ale skutki jego działalności w Polsce mogę przekroczyć terytorium RP? Czy wtedy niezbędne jest uzupełnianie zakresu ochrony o dodatkową klauzulę?

Poniżej tabela z dwoma przykładami szkód  wraz z zestawieniem wyłączeń w OWU kilku Ubezpieczycieli

I szkoda  ” OC zakładu przemysłowego”  – emisja substancji zanieczyszczających w przygranicznym zakładzie w Polsce – rozstrój zdrowia pracowników w Polsce, mieszkańców w Polsce i za granicą, zniszczenie upraw w Polsce i za granicą

II szkoda – „OC warsztatu”  – uszkodzenie samochodu za granicą RP spowodowane wadliwą naprawą w warsztacie w Polsce

UbezpieczycielWyłączenie" OC zakładu przemysłowego"
"OC warsztatu"
AIGO ile strony nie uzgodniły inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód wyrządzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
? - pojęcie "wyrządzenia szkody" wydaje się niejednoznaczne? - pojęcie "wyrządzenia szkody" wydaje się niejednoznaczne
AllianzAllianz nie odpowiada za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejbrak ochrony brak ochrony
AXAochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód, które wystąpiły poza terytorium Polski. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w zakresie Odpowiedzialności za Produkt, które wystąpiły poza
terytorium Polski, z wyłączeniem terytorium USA, ich terytoriów zależnych i Kanady, pod warunkiem że Produkt został wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego na terenie Polski, przy czym nie był on ani przygotowany przez Ubezpieczonego do eksportu, ani Ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).
brak ochrony brak ochrony
Ergo Hestiaubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że a) przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady,
Nowej Zelandii, Australii,
b) konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkód powstałych
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady,
Nowej Zelandii, Australii,
brak ochrony ochrona
WartaWarta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadki* ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RPbrak ochrony brak ochrony

Widać  z powyższego, że pojęcie szkody powstałej , wyrządzonej, która wystąpiła poza RP, może budzić wątpliwości co do zakresu ochrony w przypadku skutków działań poza RP. Zapewne należy doprecyzować tę kwestię w umowie ubezpieczenia , zgodnie z intencją stron.

 

*wypadek ubezpieczeniowy . zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę

Photo credit: joiseyshowaa / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: