Tag: ciężar dowodu

Ciężar dowodu. Nie jedynie ale aż

O ryzyku odpowiedzialności cywilnej , wśród wielu innych czynników, przesądza rozkład ciężaru dowodu pomiędzy poszkodowanego i sprawcę. Konieczności wykazywania korzystnych...

6 czy 16?

W ostatnich dwóch wpisach poruszałam zagadnienie odpowiedzialności na zasadzie winy, a co za tym idzie obowiązków poszkodowanego wykazania winy...

%d bloggers like this: