Tag: franszyza

Franszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami franszyza to kwotowo lub procentowo wyrażona wartość pomniejszająca wypłacane odszkodowanie. Definicję podaje nawet Wikipedia ...

Franszyza a nadwyżka

Przeglądając Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ’y) zobaczyłam zapis, które jest ciągle stosowany, a który dotyczy sposobu wypłaty odszkodowania w...

%d bloggers like this: