Tag: gmina

Wypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy

4 lipca 2014 zapadł wyrok w II instancji w sprawie poparzonej dziewczynki na koloniach w Kobylinicy. Wyrok nie został...

Zakaz sprzedaży alkoholu – odpowiedzialność gminy?

Poszukując przykładów na odpowiedzialność gminy z tytułu szkód wyrządzonych wydaniem decyzji administracyjnych warto pamiętać o sprawie jaka się toczyła...

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna gminy nie może być współubezpieczonym. Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności cywilnoprawne w imieniu gminy...

Zadania gminy – różne klasyfikacje

Śledząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia OC gmin można się natknąć na bardzo różne nazwy  zadań wykonywanych przez...

%d bloggers like this: