Tag: szkoda w środowisku

Szkody w środowisku. Regulacja administracyjna

 Warto pamiętać, że Ustawa O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiera regulację jedynie administracyjnej odpowiedzialności za szkody w środowisku. Do...

Szkody środowiskowe. Definicja szkody w środowisku

Definicja szkody w środowisku zawarta jest w Ustawie 13 kwietnia 2007 r.  O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. ...

%d bloggers like this: