Tag: właściwość sądu

Produkt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał  16 stycznia 2014 orzeczenie w kwestii wykładni pojęcia zdarzenia powodującego szkodę gdy sprawca i poszkodowany podlegają innemu...

Właściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało...

Właściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym

Ubezpieczenia OC mają tą naturę, że Ubezpieczyciel wstępuję w sytuację prawną Ubezpieczonego w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej  za szkodę....

%d bloggers like this: