WSKAŹNIKI

Archiwum średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP tabela

Bieżący średni kursy walut ogłaszany przez NBP   tabela

Kursy euro ogłaszane po raz pierwszy w roku w który zawarto umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC

20002001200220032004
4,1650
3,8741
3,54964,00954,7089
20052006200720082009
4,0778 3,86103,82793,59754,1721
20102011201220132014
4,09243,96224,46404,06714,1631

Minimalne  wynagrodzenie miesięczne  1 680, 00 zł , podstawa prawna

Odsetki ustawowe – 13% podstawa prawna 

Ryczałt stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu 

Samochód o poj,skokowe do 900 cm3Samochód o poj,skokowe do 900 cm3MotocyklMotorower
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł

 Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  4,0196  z ł – podstawa prawna

Wysokość świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  źródło: www.zus.pl , podstawa prawna

 Świadczenie rehabilitacyjne Zasady określania wysokości

 Zasiłek wyrównawczy Zasady określania wysokości

Jednorazowe odszkodowanie 

01.04.2013-31.03.2014

01.04.2014-31.03.2015

Renta z tytułu niezdolności do pracy Zasady określania wysokości

Renta rodzinna Zasady określania wysokości

Dodatek pielęgnacyjny  –  153,19 zł.

Dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej –  287,93 zł.

 Zasiłek pogrzebowy – 4 000,00 złpodstawa prawna

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *