Współczynnik szkodowości w umowie ubezpieczenia OC

Dla właściwego określenia współczynnika szkodowości  w umowach ubezpieczenia OC konieczne jest uwzględnienie  rezerwy na szkody zaistniałe ale nie zgłoszone (IBNR). 

Ze względu na zgłaszanie roszczeń przez poszkodowanych po zakończeniu okresu ubezpieczenia,  każdy Ubezpieczyciel jest zobowiązany do tworzenia takich rezerw.  Rezerwy są tworzone metodą aktuarialną.

W praktyce jednak dane o rezerwach IBNR  w poszczególnych umowach OC, nie są dostępne  ze względu na tworzenie takich rezerw w łącznych wielkościach na grupę ubezpieczeń, bez podziału ich pomiędzy poszczególne umowy. Powoduje to dysonans pomiędzy danymi o rezerwach dostępnymi dla Klienta i brokera a wielkościami rezerw jakie underwriter musi uwzględniać przy kalkulacji składki.

http://www.flickr.com/photos/teegardin/6093690339/

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: