WYNIKI PRZETARGÓW – BZP, TED

UWAGA! Funkcja sortowania  może nie być prawidłowo obsługiwana w przeglądarce IE. Prosimy o skorzystanie w przeglądarki Opera, Firefox, Safari. W razie  problemów prosimy o kontakt

1. Tabela została opracowana na podstawie informacji publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  www.uzp.gov.pl i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej www.ted.europa.eu
2. Tabela nie zawiera zadań, w których wybrana oferta jest o niższej wartości niż 25.000,00 zł
3. W przypadku podziału zamówienia na zadania, w tabeli zostały opublikowane wyniki poszczególnych zadań, z tym samym numerem postępowania
4. Użyte liczby : 0- na oznaczenie sytuacji braku informacji , 1 – na oznaczenie sytuacji gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę
5. W kolumnie kategoria zostały użyte następujące skróty : PN – przetarg nieograniczony, PO – przetarg ograniczony, JST – jednostka samorządu terytorialnego, ZWR – zamówienie z wolnej ręki
6. W przypadku gdy zamawiający szacował wartość zamówienia w Euro, została ta kwota przeliczona 1 euro=4 zł

 

Największe przetargi - wyniki opublikowane w sierpniu

Nr postępowaniaOrganizatorPrzedmiot zamówieniaSzacunkowa wartośćWartość zamówieniaWykonawcaNajwyższa ofertaData udzielenia zamówieniaKategoria
2014/S 70-121481Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej MPK Poznań Sp. z o.o.029661275PZU041795Pn-podmiot publiczny
 2014/S 86-151735PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w WarszawieKompleksowe ubezpieczenie majątkowe farm wiatrowych.99064008229764Koasekuracja: Allianz, Warta, Ergo Hestia13746841859Pn-JST
2014/S 100-174995 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił ZbrojnychUsługi ubezpieczenia NNw żołnierzy i pracowników wojska poza granicami państwa.54507684925140Gothaer7694941859Pn-JST
2014/S 98-171487Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we WrocławiuGrupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.43891203988800PZU Życie12953741856Pn-podmiot leczniczy
2014/S 121-215479Wojewódzki Szpital Zespolony w LesznieŚwiadczenie usług ubezpieczenia grupowego.28012502801250PZU Życie141870Pn-podmiot leczniczy
2014/S 29-046899Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LubartowieUsługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie12764791346184PZU Życie142004Pn-podmiot leczniczy
2014/S 152-273556Prokuratura Okręgowa w ŁodziZakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych.14552361119413PZU Życie041764Po-podmiot leczniczy
2014/S 91-159761Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w OpoluUbezpieczenie OC i mienia PSZOZ WCM w Opolu".12500001081863PZU141873Pn-podmiot publiczny
2014/S 87-152638Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego w WarszawieUsługa ubezpieczenia komunikacyjnego.10396041047768Uniqa141881Pn-podmiot leczniczy
123575 - 2014Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w ŁęcznejUBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO715736975427Compensa Życie11635241862Pn-JST

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *