POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALOC.PL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument [zwany dalej: POLITYKĄ PRYWATNOŚCI] dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego portaloc.pl [zwany dalej: STRONA INTERNETOWA].
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI została ustanowiona przez Marię Tomaszewską-Pestkę przedsiębiorcę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maria Tomaszewska-Pestka LABRISK, w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 53/6, NIP 586-160-93-37, REGON 221556982 [dalej zwaną: LABRISK].
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze STRONY INTERNETOWEJ.
 4. Kontakt z LABRISK możliwy jest pod adresem mailowym: kontakt@labrisk.pl
 5. STRONA INTERNETOWA jest hostowana na serwerze: az.pl
 6. §2 POLITYKI PRYWATNOŚCI „Pliki cookies” dotyczy wszystkich Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ, natomiast § 3 POLITYKI PRYWATNOŚCI „Dane osobowe” dotyczy wyłącznie Użytkowników, których dane osobowe będą przetwarzane przez LABRISK.
 7. Informujemy, iż w ramach STRONY INTERNETOWEJ mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do stron lub witryn należących do innych podmiotów lub też w ramach korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ w urządzeniach końcowych Użytkowników mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych pomiotów w szczególności od dostawców takich jak: Google, Facebook, itp., w celu umożliwienia Użytkownikom prawidłowego korzystania z funkcjonalności STRONY INTERNETOWEJ z w/w serwisami oraz witrynami.
 8. LABRISK nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej STRONIE INTERNETOWEJ. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez LABRISK. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.
 9. Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI udostępniana jest nieodpłatnie na STRONIE INTERNETOWEJ, w formie umożliwiającej jej pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jej treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jej wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

§2

Pliki cookies

 1. Plik cookie jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony lub witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. STRONA INTERNETOWA korzysta z plików cookies, w celu:
  • ułatwienia Użytkownikom korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ podczas jej przeglądania,
  • późniejszego skojarzenia Użytkowników w przypadku ponownego połączenia ze STRONĄ INTERNETOWĄ z urządzenia końcowego, na którym zostały one zapisane,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy STRONY INTERNETOWEJ korzystają ze STRONY INTERNETOWEJ, co ostatecznie umożliwi ulepszenie jej struktury i zawartości,
  • dostosowania zawartości STRONY INTERNETOWEJ do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 3. STRONA INTERNETOWA wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia STRONY INTERNETOWEJ lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ,
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach STRONY INTERNETOWEJ,
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkowników,
  • „własne” – zamieszczane przez STRONĘ INTERNETOWĄ,
  • „zewnętrzne” – pochodzące ze strony lub witryny zewnętrznej,
  • „reklamowe” – umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.
  • Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników.
 4. W przeglądarce internetowej Użytkowania można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników, ale może także uniemożliwiać lub ograniczać niektóre funkcjonalności STRONY INTERNETOWEJ.

§3

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LABRISK.
 2. LABRISK szanuje prawo do prywatności Użytkowników, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.
 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, w szczególności o celach oraz podstawach prawnych ich przetwarzania, dostępnych jest w oświadczeniu administratora danych osobowych dostępnym na STRONIE INTERNETOWEJ.
 4. Przypominamy, że Użytkownicy mają prawo wiedzieć, które dane osobowe są przetwarzane oraz mają prawo domagać się ich usunięcia albo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Użytkownicy mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 2. LABRISK zastrzega sobie możliwość zmiany treści POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 3. W przypadku zmiany POLITYKI PRYWATNOŚCI LABRISK zamieści informację o zmianie POLITYKI PRYWATNOŚCI na STRONIE INTERNETOWEJ oraz udostępni nieodpłatnie zmienioną POLITYKĘ PRYWATNOŚCI w sposób umożliwiający jej pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze STRONY INTERNETOWEJ po wprowadzeniu zmian POLITYKI PRYWATNOŚCI jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. LABRISK zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI wchodzi w życie z dniem (…).
Maria Tomaszewska -PestkaPolityka prywatności