Blog

Latest News and Updates

chlorek-vinylu.jpg

Chlorek winylu

3 dni temu, podczas seminarium „Ryzyka OC w zakładach przemysłowych” omawiałam zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w tym zakładów chemicznych. Postanowiłam problematykę przedstawić w schemacie: ryzyka OC podczas procesu produkcyjnego, składowania, transportu, gospodarki odpadami, zastosowania produktów.

Jedną z omawianych substancji,wykorzystywanych w rodzimych zakładach chemicznych produkujące tworzywa sztuczne i półprodukty do nich, był chlorek winylu.  Substancji skrajnie łatwopalnej i rakotwórczej.

NIe długo musieliśmy czekać na rzeczywisty przykład związany z zagrożeniami podczas transportu. 01 grudnia 2012 zawalił się most w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey , pod pociągiem transportującym chlorek winylu. Link do doniesień prasowych 

 

Photo credit: JLaw45 / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaChlorek winylu
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji