Blog

Latest News and Updates

Jednorazowe-odszodowanie.jpg

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – nowe kwoty od 01.04.2014

ZUS opublikował  na swoich stronach  wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy obowiązującego od 01.04.2014 . Świadczenia zwiększyły się o niecałe 4%

Na  stronie  Portalu –Wskaźniki można znaleźć wysokość wszystkich świadczeń z tytułu wypadków przy pracy obowiązujące do i od 01.04.2014.

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

12 775 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

 

Maria Tomaszewska -PestkaJednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – nowe kwoty od 01.04.2014
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji