Blog

Latest News and Updates

catastrofa-kolejowa.jpg

Katastrofa kolejowa

Tragiczna katastrofa kolejowa. Z punktu widzenia  odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez poszkodowanych, należy  rozważyć potencjalnie odpowiedzialność kilku podmiotów:

a) przewoźnika kolejowego

b) przedsiębiorstwa   zatrudniającego na umowę o pracę maszynistę,

c) zarządcy infrastruktury,

d) właściciela taboru, którego niesprawność spowodowała katastrofę,

e) przedsiębiorstwo remontu taboru , którego uchybienia w remoncie mogły spowodować niesprawność taboru.

Odpowiedzialność przewoźnika wobec poszkodowanych pasażerów   jest bardzo surowo ukształtowana przez  Kodeks cywilny oraz  Rozporządzenie nr 1371/2007  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Odpowiedzialność innych podmiotów może być rozpatrywana jedynie w kategoriach roszczeń regresowych lub odpowiedzialności solidarnej.

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaKatastrofa kolejowa
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji