Blog

Latest News and Updates

Kodeks-cywilny-tekst-jednolity.jpg

Kodeks cywilny – tekst jednolity

23 stycznia 2014 ukazało się w Dzienniku Ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny.  Tekst obwieszczenia i opublikowany tekst jednolity znajduje się tutaj.

23 stycznia 2014 weszły w życie zmienione  przepisy Art. 570., Art. 571. § 1., Art. 572. § 1., Art. 572. § 2. , Art. 599. § 2. , Art. 10701. Dotyczą rękojmi za zwierzęta, prawa pierwokupu i zbycia udziału w spadku

 

Maria Tomaszewska -PestkaKodeks cywilny – tekst jednolity
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji