Blog

Latest News and Updates

NOwe-obowiązkowe.jpg

Nowe ubezpieczenie – nowe ubezpieczenie obowiązkowe

Od 01.01.2014 obowiązuje nowelizacja Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Wraz z tą nowelizacja przybyło nam nowe ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez Rozporządzenie MF z dnia 9 12 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ochroną jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z ochroną osób i mienia. Wysokość sumy gwarancyjnej uzależniona jest od wysokości przychodów przedsiębiorcy. Dla największych przewidziana jest suma 50.000,00 Euro na jedno i wszystkie zdarzenia

Photo credit: Schlüsselbein2007 / Foter.com / CC BY

NOwe obowiązkowe, ii

Maria Tomaszewska -PestkaNowe ubezpieczenie – nowe ubezpieczenie obowiązkowe
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji