Blog

Latest News and Updates

Wypadek-przy-pracy.jpg

Odpowiada nie znaczy ponosi odpowiedzialność

W ślad za niedawnym  artykułem w Dzienniku Ubezpieczeniowym „Odszkodowanie za nie usunięcie śniegu” chciałabym powrócić do kwestii już poruszanej na blogu – ustalania odpowiedzialności.

W sezonie zimowym prasa publikuje informacje i porady jak poszkodowani na nie odśnieżonych chodnikach i ulicach mogą dochodzić odszkodowań. Panuje w tych poradach, podobnie jak w komentowanym tekście, uproszczenie, że odpowiedzialność za szkodę ponosi ten kto odpowiada za utrzymanie drogi, chodnika, posesji. Wystarczy, że poszkodowany znajdzie tego kto odpowiada za utrzymanie danego odcinka drogi na którym doszło do wypadku oraz wykaże, że do wypadku doszło wskutek nie odśnieżenia, a już można mówić o odpowiedzialności tego podmiotu za daną szkodę.

 Jednak zapomina się o istotnej kwestii, a mianowicie o zasadzie winy. Odpowiedzialność podmiotu odpowiadających za utrzymanie porządku, czystości nie jest odpowiedzialnością absolutną.  Nie ma automatycznego przesądzenia odpowiedzialności poprzez wskazanie że dany podmiot odpowiada za utrzymanie nieruchomości. Zatem poszkodowany musi mieć świadomość, że nie tylko brak wypełnienia tych obowiązków  decyduje o przesądzeniu odpowiedzialności, ale także zawinienie w ich nie wykonaniu.  O odpowiedzialności za szkodę można mówić wtedy gdy do niewykonania obowiązków doszło wskutek winy umyślnej, niedbalstwa (braku staranności). Jeżeli jednak ten który odpowiada za utrzymanie porządku i czystości wykaże, że dochował staranności w wykonaniu obowiązków, będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności. Badanie należytej staranności opiera się o wzorzec staranności, który nie jest uniwersalny i podlega ocenie przez każdą ze stron. Jeżeli odpowiedzialny za utrzymanie porządku, czystości posypuje często piaskiem posesje, odśnieża po każdych opadach, usuwa systematycznie lód oraz będzie to wszystko umiał wykazać, to na pewno może podjąć obronę przed roszczeniem wskazując swoją staranności czyli brak winy.
Konkludując, wskazanie podmiotu, który odpowiada za utrzymanie jest warunkiem koniecznym do  znalezienia odpowiedzialnego za szkodę, ale nie jest warunkiem wystarczającym.

Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiada nie znaczy ponosi odpowiedzialność
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji