Blog

Latest News and Updates

podwykonawca-III.jpg

Odpowiedzialność za podwykonawców, cz.III

Zarówno zasady odpowiedzialności za podwykonawców jak i  zakres udzielanej ochrony  przez Ubezpieczyciel jest trudny do zrozumienia, wytłumaczenia klientowi. Kwestie te komplikują też względy handlowe, kiedy ubezpieczeni dążą do uznania swojej odpowiedzialności za podwykonawcę mimo że je nie ponoszą.

Na to wszystko nakłada się niejednolita praktyka odszkodowawcza Ubezpieczycieli. Grzech główny to brak konsekwencji w uznawaniu odpowiedzialności   za szkody wyrządzone przez podwykonawców. Mimo że Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę z braku odpowiedzialności Ubezpieczonego ze względu na art 429 k.c., nie chcą narażać się na konflikt z Ubezpieczony, odwołania poszkodowanych, koszty wykazywania odpowiedzialności podwykonawcy. Wolą uznawać odpowiedzialność , dopisywać wypłaty do listy szkód. Tak się dzieje w wielu małych szkodach, do czasu aż nadejdzie duża szkoda. Wtedy nagle argument 429 k.c staje się kluczowy….

Photo credit: Paul Keheler / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiedzialność za podwykonawców, cz.III
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji