Blog

Latest News and Updates

Opodatkowanie-odszkodowań-z-OC.jpg

Opodatkowanie odszkodowań z OC

 Rzecznik Ubezpieczonych publikuje materiał na temat opodatkowania odszkodowań. Przytaczam podsumowanie materiału:

Co do zasady otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych  są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są jednak przypadki ściśle wskazane w ustawie, gdzie otrzymane odszkodowanie będzie jednak podlegało opodatkowaniu. Głównie, ale nie tylko dotyczy to odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 Kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są zwolnione z podatku dochodowego i należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Całość materiału tutaj na stronach Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

rzu logo

 

Photo credit: Dave Dugdale / Foter / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaOpodatkowanie odszkodowań z OC
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji