816kc

Wszystkie otagowane posty 816kc

Żądanie-dodatkowej-składki.jpg

Żądanie dodatkowej składki. I na tym się kończy

W pierwszym wpisie na blogu pisałam o braku równowagi stron umowy ubezpieczenia jako problemie rynku ubezpieczeń OC. Pewnie wiele wpisów można poświęcić temu zagadnieniu, dzisiaj zatrzymam się przy jednym – kiedy w trakcie okresu ubezpieczenia następuje  istotna zmiana prawdopodobieństwa wypadku.

Zgodnie z art. 816 Kodeksu cywilnego  w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

W praktyce sytuacja dotyczy kwestii rozpoczęcia przez Ubezpieczającego nowego rodzaju działalności, nowego rodzaju produkcji, fuzji z kupionymi przez siebie spółkami.

Ubezpieczyciel ma jedynie prawo żądać dodatkowej składki . Nie może podjąć decyzji o tym że, nie udzieli ochrony na nowo powstałe ryzyko. Stawia się przed nim obowiązek udzielenia ochrony, nawet wtedy jak Ubezpieczony nie opłaci wyznaczonej dodatkowej składki. Pewnie w tej regulacji pokutuje przekonanie, że ubezpieczyć można wszystko tylko jest to kwestia składki. Nigdy się nie zgadzałam z tym twierdzeniem

read more
Maria Tomaszewska -PestkaŻądanie dodatkowej składki. I na tym się kończy