bezpieczeństwo produktów

Wszystkie otagowane posty bezpieczeństwo produktów

bezpieczeństwo-produktu.jpg

Bezpieczeństwo produktów. Obowiązki producenta

Ustawa o Ogólnym bezpieczeństwie produktów wymienia szereg obowiązków producenta związanych z bezpieczeństwem.

Podstawowym obowiazkiem jest wprowadzanie na rynek bezpiecznych produktów. Dodatkowo jest on zobowiązany:

a) zapewnić konsumentom informacje  umożliwiającą im ocenę zagrożeń związanych z produktem   jeżeli takie zagrożenia nie są natychmiast zauważalne;

b) zapewnić konsumentom informacje dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom

Dostarczenie konsumentom odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z produktem nie zwalnia producentów i dystrybutorów z innych obowiązków określonych w niniejszym rozdziale.

Producent po dostarczeniu na rynek ma obowiązek  monitorować produkt,  tak aby:

a) móc uzyskać informację   o zagrożeniach, które produkt może stwarzać;

b)  w razie konieczności móc wycofać  produktu z rynku i od konsumentów

c) móc właściwe i skutecznie ostrzec konsumentów

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezpieczeństwo produktów. Obowiązki producenta