BLS

Wszystkie otagowane posty BLS

BLS.jpg

Bezpośrednia Likwidacja Szkód – Kawałek Całego Tortu

PZU S.A ogłosiło uruchomienie Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Projekt opatrzony jest hasłem wygody dla Klienta. Klient, który sam zawarł umowę ubezpieczenia OC w PZU, będzie mógł od PZU otrzymać odszkodowanie w przypadku kiedy sprawca, ubezpieczony u innego Ubezpieczyciela , wyrządzi mu szkodę.  Na pewno wygodnie. Warto jednak zdać sobie sprawę, że propozycja PZU dotyczy tylko nieskomplikowanych sytuacji :

1) szkód na pojeździe ( innym niż ciężarowy)

2) gdy znany jest sprawca,

3) gdy sprawca jest ubezpieczony w polskim zakładzie ubezpieczeń

4)  gdy zdarzenie miało miejsce na terenie RR.

Trudne szkody, dla których BLS  stanowiłaby realną wartość dla Klienta, znajdują się  poza usługą.

 

Photo credit: ginnerobot / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

 

  

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezpośrednia Likwidacja Szkód – Kawałek Całego Tortu