doubezpieczenie

Wszystkie otagowane posty doubezpieczenie

doubezpieczenie.jpg

Doubezpieczenie – od kiedy ochrona?

 

W katalogu Klauzul dodatkowych w dobrowolnych ubezpieczeniach OC znajduje się Klauzula konsumpcji sumy gwarancyjnej. Spotyka się jej dwie wersje :

I – niepożądaną dla Ubezpieczyciela, powodującą że suma gwarancyjna określona zostaje na jeden wypadek

VER I Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostaje uzupełniona do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia

II – gdzie strony mają każdorazowej akceptacji podwyższenia sumy

VER II –   Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostanie uzupełniona na wniosek Ubezpieczającego  do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia, za zapłatą dodatkowej składki odpowiadającej stosunkowi uzupełnianej sumy do sumy wskazanej w umowie ubezpieczenia.

W pierwszej wersji, uzupełnienie sumy następuje automatycznie, po wypłacie odszkodowania.

W II wersji strony akceptują podwyższenie sumy gwarancyjnej. Jednak istotne jest pytanie od kiedy ma obowiązywać ochrona z wyższym limitem. To pytanie ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy strony negocjują doubezpieczenie upływie czasu od wypłaty odszkodowania.

Rozwiązania są dwa :

I – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjna obowiązuje od dnia wypłaty ostatniego odszkodowania – w takiej sytuacji Ubezpieczyciel powinien żądać oświadczenia o braku szkód i okoliczności z których powstały szkody w okresie od wypłaty odszkodowania do dnia udzielenia ochrony z wyższą sumą,

II – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjną obowiązuje od dnia udzielenia ochrony z wyższa sumą.

 

II rozwiązanie lub pytanie ubezpieczyciela w I rozwiązaniu ma służyć eliminacji objęcia ochroną wypadków mających miejsce w okresie, w którym  suma gwarancyjna była skonsumowana. Nie można wykluczyć, że Ubezpieczony będzie poszukiwał podwyższenia sumy dopiero po wypadku – przewidujący underwriter powinien umieć uniknąć tej sytuacji.

 

Photo credit: Horia Varlan / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDoubezpieczenie – od kiedy ochrona?