liczba szkód

Wszystkie otagowane posty liczba szkód

stalowe-kręgi.jpg

Rejestracja szkód a ich liczba

Jednym z  elementów oceny ryzyka Ubezpieczonego jest jego historia szkodowa. Niestety pojęcie szkodowości nie jest jednolite. Pisałam już o tym we wpisie „Szkodowość. Czyli co?”.

Jeżeli nawet strony wypracują definicję szkodowości i posługują się jednolitym zestawem danych, pojawia się problem w jaki sposób szkody są rejestrowane, a co za tym idzie w jaki sposób określa się liczbę szkód i jej średnią.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRejestracja szkód a ich liczba