obowiązkowe ubezpieczenie

Wszystkie otagowane posty obowiązkowe ubezpieczenie

obowiązek-a-obowiązkowe.jpg

Obowiązkowe a obowiązek

Byłam niedawno świadkiem dyskusji czy istnieje różnica pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym a obowiązkiem ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający ma obowiązek   ubezpieczenia to czy może ubezpieczyć się na warunkach dobrowolnych?.
W moim przekonaniu każde ubezpieczenie, które jest obowiązkiem Ubezpieczonego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wynika to z  art 3 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
„Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez
Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia”
To oznacza, że podmiot na którym spoczywa obowiązek ubezpieczenia nie może zawrzeć dobrowolnej umowy ubezpieczenia OC aby wypełnić ten obowiązek. Nawet jeżeli właściwa ustawa nie daje delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków ubezpieczenia.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaObowiązkowe a obowiązek