obowiązkowe

Wszystkie otagowane posty obowiązkowe

obowiązkowe.jpg

Ubezpieczenia obowiązkowe – konferencja i raport PIU

Ubezpieczenia obowiązkowe były tematem konferencji zorganizowanej wczoraj, tj 15.04.2014 przez Polską Izbę Ubezpieczeń, pt System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform.

Tematy i prowadzący: tutaj

Ubezpieczeniom obowiązkowym zarzuca się m.in:

1) niespójność  pomiędzy przepisami Kodeksu cywilnego a przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

2) brak logiki w wysokości sum gwarancyjnych (np adwokaci i radcy prawni mają rożne sumy gwarancyjne),

4) nadregulację (zgodnie z raportem Stan prawny  ubezpieczeń  obowiązkowych  w Polsce,   w Polsce obowiązuje około 160 ubezpieczeń obowiązkowych lub tzw przymusowych),

5) brak sankcji, w wielu przypadkach,   dla  podmiotów nie wypełniających obowiązku,

6) brak logiki w powoływaniu nowych ubezpieczeń obowiązkowych (dlaczego obowiązkiem ubezpieczenia OC są objęci osoby wykonujące świadectwa charakterystyki energetycznej, a osoby wykonujące badania techniczne samochodu już nie są objęte takim obowiązkiem?).

 

Profesor Eugeniusz Kowalewski wraz dr Władysławem Mogilskim zaproponowali 4 warianty reform:

MINIMALNY  – zmiany najbardziej palących kwestii w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

REALNY – gruntowna zmiana Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

RADYKALNY –  rezygnacja z odrębnej kategorii prawnej ubezpieczeń obowiązkowych

PRZYSZŁOŚCIOWY – kompleksowa regulacja prawna ubezpieczeń obowiązkowych w przyszłym kodeksie ubezpieczeń.

Panu Profesorowi i Panu Doktorowi wydaje się najbliższy wariant REALNY.

Tutaj  link do opracowania Profesora Eugeniusza Kowalewskiego  Stan prawny  ubezpieczeń  obowiązkowych  w Polsce

 

 

 

Photo credit: TheAlieness GiselaGiardino²³ / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczenia obowiązkowe – konferencja i raport PIU