oc narciarza

Wszystkie otagowane posty oc narciarza

oc-narciarza1.jpg

OC narciarza

Trwa sezon narciarski. Warto przypomnieć obowiązki użytkowników tras w kontekście ewentualnej OC narciarza, snowboardzisty  za spowodowanie kolizji.

Obowiązki użytkowników tras (narciarzy, snowboardzistów) wynikają  z Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.  Zgodnie z jej postanowieniami (art 34) osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;
4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowe-go odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

Art. 30 Ustawy  zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Art 27 Ustawy  definiuje narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady  jak  jednokierunkowe drogi przeznaczone wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów, a trasy biegowe jako drogi  wyłącznie dla narciarzy uprawiających narciarstwo biegowe. Zatem jazda „pod prąd” , na sankach, wspinanie się, jazda kładami nie jest dozwolona.

Zgodnie z art 29 osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. To bardzo ważny przepis w kontekście przyczynienia. Problemowi używania kasków  poświęcony jest także artykuł Lloyds Safety on the slopes.

Choć artykuł 34 jest ogólny to jego naruszenie może przesądzać o bezprawności zachowania narciarza lub snowboardzisty.

Photo credit: bobaliciouslondon / Foter / CC BY

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC narciarza