oc przechowawcy

Wszystkie otagowane posty oc przechowawcy

mienie-w-pieczy.jpg

OC przechowawcy – kiedy potrzebna klauzula?

Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia oferują klauzulę szkód w mieniu pozostającym w pieczy, pod dozorem, pod kontrolą. Klauzula powszechnie jest nazywana OC przechowawcy.

Nie ma wątpliwości, że klauzula jest niezbędna dla klientów trudniących się zawodowo przechowywaniem mienia ( magazyny, składy) albo dla Klientów chroniących  mienie – np agencji ochrony mienia.

Co jednak w przypadkach gdzie przedsiębiorca przyjmuje cudze mienie (do remontu, konfekcjonowania, naprawy, wykorzystania do budowy,  itp) i ulegnie ono zniszczeniu lub utracie ? Tutaj ubezpieczyciele proponują Klauzule szkód w mieniu podawanym pracy, obróbce, usłudze.

Czy zawsze potrzebne są obie klauzule? Czy wystarcza jedna, ale która?

Interpretacja  ubezpieczycieli jest bardzo różna w zakresie konieczności kupienia jednej lub obu klauzul.

Nie budzą wątpliwości sytuacje:

a) gdy mamy do czynienia z przechowawcami,  AOM – wtedy niezbędna jest klauzula szkód w mieniu w pieczy, pod dozorem, pod kontrolą

b) gdy mamy do czynienia z mieniem naprawianym, obrabianym, konfekcjonowanym, itp – dla szkód w tym mieniu podczas naprawy, konfekcjonowania, obróbki – niezbędna jest klauzula szkód w mieniu podawanym pracy, obróbce, usłudze

Wątpliwości, która klauzula jet właściwa budzą sytuacje:

a) zniszczenia naprawianego, obrabianego, konfekcjonowanego mienia, „przy okazji” wykonywania tej usługi, np zalaniem, pożarem, uszkodzeniem przez osoby trzecie

b) utratą naprawianego, obrabianego, konfekcjonowanego mienia, np wskutek kradzieży z włamaniem do warsztatu.

Stan faktyczny może się komplikować jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje obie klauzule, ale z różnymi franszyzami i różnymi klauzulami

Sytuacje budzące wątpliwości należy uzgodnić z Ubezpieczycielem na etapie zawierania umowy.

 

Photo credit: grover_net / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC przechowawcy – kiedy potrzebna klauzula?