oc wężyka

Wszystkie otagowane posty oc wężyka

oc-wężyka.jpg

OC sąsiada – OC wężyka

Chwalił się Inter Polska nowym rozwiązaniem – rozwiązaniem problemu rozstrzygania winy.

Zarówno Gazeta Ubezpieczeniowa jak i Dziennik Ubezpieczeniowy publikowały informację że  Inter Polska wprowadziło rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym o szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, bez względu na winę Ubezpieczonego sprawcy.  Propozycję rozszerzenia ochrony powtarza także PZU. Rynek nazwał to prześmiewczo  – OC wężyka

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47926:inter-polska-oc-lokatora-i-oc-ssiada–nowe-opcje-w-ramach-inter-lokum&catid=102:ubezpieczenia-majtkowe&Itemid=108

http://www.liderpzu.pl/upload/file/Klauzula%20nr%209%20OC.pdf

Rozwiązanie choć ujmujące swoją prostotą należy uznać za niezbyt szczęśliwe. Mieszanie zasad ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z zasadami ubezpieczeń majątkowych nie powinno mieć miejsca.

W ubezpieczeniu OC chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czyli odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. Taki jest przedmiot ubezpieczenia. Rolą ubezpieczyciela OC jest także obrona ubezpieczonego przed nieuprawnionym roszczeniem.  Natomiast zdarzenia losowe, takie jak zalanie, powinny być domeną ubezpieczeń majątkowych.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC sąsiada – OC wężyka